Novinky
středa, 06. dubna 2016

POMOZTE OSTRAVICI I VY

POMOZTE OSTRAVICI I VY! POTŘEBUJEME MOBILIÁŘ A POMOCNÍKY.

pátek, 26. února 2016

VEŘEJNÁ DEBATA ÚNOR 2016

„Nechceme tam stavět nic nového, máme objekt, který má úžasné renomé. Je středa večer a Stará Aréna v centru Ostravy praská ve švech. Mezi hosty sedí zástupci města i další odborníci.

pátek, 05. prosince 2014

Veřejná debata listopad 2014

Veřejná debata proběhla 25.11. v budově bývalého hotelu Palace. Účast byla hojná, děkujeme všem co přišli a na debatě se svými příspěvky podíleli.

Anketa

Zúčastněte se online ankety právě teď. Pozor, anketu můžete otevřít jen jednou. Zamezuje se tím možnosti zneužití. 

 

Průběžné výsledky ankety

Názory veřejnosti na problematiku OSTRAVICE nejsou jednotné, lidé by chtěli zachovat její vzhled, spíše než obnovovat nákupní centrum se ale zdá vhodná myšlenka využití pro kulturní, vzdělávací apod. veřejné účely, nákupních center se zdá lidem v zásadě dost.  

 

Co lidem vadí?

 Vadí nejen chátrání objektu, ale také návaznost na nefungující okolí, přitom nejde o vysidlování, ale o rozpad infrastruktury, zánik malých obchodů, restaurací, kaváren, cukráren a koncentraci do velkých nákupních center. Dále jde o nedostatek zeleně, možností relaxace, klidových zón. Obojí pak vede k pocitu prázdnoty, absenci lidí a lidských kontaktů, typická je potřeba revitalizace oblasti, oživení a zaplnění značně diferencovanými aktivitami podle individuálních potřeb a zájmového zaměření respondentů.  

 Problémy v okolí

 Vedle celkově nefungujícího okolí, o němž jsme již mluvili, se jako problém objevuje i otázka problematického soužití se skupinou sociálně vyřazených nebo sociálně inferiorních osob, personifikovaná – typicky pro současnou situaci v republice, ústící do drobné kriminality, pocitu nebezpečí, obtěžování, včetně špíny, zápachu, hluku a podobně. Jen okrajově jsou zmiňovány ekologické problémy, ekonomická krize a další.

Postoje k budoucnosti Ostravice

  Shrneme-li většinové pohledy lidí na otázku rekonstrukce a dalšího vývoje Ostravice, ukazuje se toto:  

 •  Lidé nechápou Ostravici izolovaně, ale v kontextu okolí a také se domnívají, že na řešení situace by se mělo/mohlo podílet i město. 

 • Spíše než obnovovat nákupní centrum se jim zdá vhodná myšlenka využití pro kulturní, vzdělávací apod. veřejné účely, nákupních center se zdá lidem v zásadě dost.

 • Jako velmi vhodné se jeví využití uspokojující potřeby studentů s tím, že by současně měly být plněny i další funkce ve smyslu oživení veřejného prostoru, jak jsme rozebírali dříve, tedy kavárny, restaurace, malé autentické obchody, služby apod.

 • Veřejnost chce v rozumné míře co nejvíce zachovat původní podobu Ostravice, přičemž 

  •  Cca polovina je pro pietní a pokud možno doslovnou rekonstrukci 

  • Cca polovina považuje za důležitější veřejné a „živé“ využití objektu než přesnou rekonstrukci 

  • Ve shodě s tím i skoro polovina lidí soudí, že pokud je objekt zchátralý a transparentně to potvrdí nezávislý zdroj, nemá rekonstrukce smysl ·        Částečná obnova a citlivá moderní dostavba není veřejností vyloučena, ale názory jsou nejednotné, lidé mají nejasno, musela by být provedena opět veřejně a jasně 

 • Podzemní garáže jsou mírnou většinou odmítány, asi čtvrtině se ale myšlenka líbí 

 •  Zbořit a postavit něco nového je teze odpovídající červenému hadru pro býka, na to jsou lidé alergičtí a více než ¾ to odmítají, skoro 2/3 naprosto