Novinky
středa, 06. dubna 2016

POMOZTE OSTRAVICI I VY

POMOZTE OSTRAVICI I VY! POTŘEBUJEME MOBILIÁŘ A POMOCNÍKY.

pátek, 26. února 2016

VEŘEJNÁ DEBATA ÚNOR 2016

„Nechceme tam stavět nic nového, máme objekt, který má úžasné renomé. Je středa večer a Stará Aréna v centru Ostravy praská ve švech. Mezi hosty sedí zástupci města i další odborníci.

pátek, 05. prosince 2014

Veřejná debata listopad 2014

Veřejná debata proběhla 25.11. v budově bývalého hotelu Palace. Účast byla hojná, děkujeme všem co přišli a na debatě se svými příspěvky podíleli.


Amádeus Real

V letech 2007-2013 vlastnila Ostravici firma Amádeus Real. V Ostravě plánovala společnost Amádeus Real výstavbou projektu OC Ostravica investici v objemu řádově 1,5 miliardy korun. Statutární město Ostrava bylo smluvním partnerem společnosti Amádeus Real a.s. S ní uzavřelo Statutární město Ostrava Kupní smlouvu a smlouvu o právu předkupním na pozemky v místě bývalého Německého domu. Ostrava touto smlouvou zároveň požadovala, aby na pozemcích a v okolních nemovitostech (Ostravica-Textilia a býv. Bankovní dům architekta Deiningera) vybudovala nové obchodní a administrativní centrum OC Ostravica. Společnost Amádeus Real se k výstavbě, a tedy i k rekonstrukci objektu Ostravica-Textilia, zavázala ve sjednaných termínech, které až do porušení smlouvy ze strany Statutárního města Ostrava plnila.

Za klíčovou je nutné označit tu skutečnost, že městská část Moravská Ostrava a Přívoz vydala s projektem OC Ostravica souhlas již v roce 2010. V projektu pak v mezidobí nenastala žádná skutečnost, která by dávala městské části možnost souhlas zrušit. S výhradou jediné změny, a tou byly obecní volby v říjnu roku 2010. Tímto okamžikem se postoj městské části změnil, ačkoli tím došlo k porušení smlouvy, na kterou investor spoléhal a kterou byla Ostrava vázána.

Březen 2014

Převod nemovitosti z AMÁDEUS REAL, a.s na RME Czech, s.r.o.

Zdroj: http://www.msstavby.cz/projekty/ostravica/